پیشنهادهای شگفت انگیز
 • افزودنی ضد UV
  افزودنی ضد UV
  50,000
  %10
  45,000تومان
 • پرایمر سفید پلی اورتان کوئیک پرایم دیوکس BA 514.33.1000
  پرایمر سفید پلی اورتان کوئیک پرایم دیوکس BA 514.33.1000
  2,100,000
  %8
  1,932,000تومان
 • کیلر پلی اورتان سوپر براق دیوکس DP 525.00
  کیلر پلی اورتان سوپر براق دیوکس DP 525.00
  3,850,000
  %8
  3,542,000تومان
 • رنگ پلی اورتان سفید سوپر براق مخصوص دیوکس BP 540.00.1000
  رنگ پلی اورتان سفید سوپر براق مخصوص دیوکس BP 540.00.1000
  4,445,000
  %8
  4,089,400تومان